Dette ville blitt et supplement til den menneskelige relasjonen som møbelprodusenten Slettvoll bygger gjennom å møte kundene sine i butikken. Kan ny teknologi gi flere fordeler for kundene på ettermarked?


Ettermarkedet for Slettvoll

Møblene som Slettvoll produserer er av høy kvalitet og består av kortreiste komponenter som er ment for å vare lenge. Ettermarkedet består hovedsakelig av reklamasjonsbehandling, noe som behandles i butikk eller hjemme hos kunden. – Våre butikkansatte har høy faglig kompetanse, og i Oslo har vi ansatt en møbelsnekker som utfører reparasjoner hjemme hos kunden, forteller Bjørn-Helge Vik som er kjedesjef i Slettvoll. – Fordi vi har med mennesker å gjøre, og ikke maskiner, er den menneskelige relasjonen viktig for oss. Vi vil bygge den langsiktige kunderelasjonen.


– Når det gjelder bruk av ny teknologi i kunderelasjonen ser vi et stort potensiale, sier Vik. – Med et CRM-system kunne kundene fått sin egen portal hvor alle kjøp og spesifikasjoner ble samlet. Dette kan tenkes som en glimrende måte å opprettholde den personlige relasjonen på. Se for deg å kunne minne kunden som kjøpte teakbord til terrassen på at nå er det tid for å olje møbelet! Jevnlig vedlikehold vil dessuten bidra til lengre levetid for møblene. – Med en videofunksjon kunne vi også kommunisert med kunden enten det gjaldt reklamasjon eller andre spørsmål angående møbler og interiør, sier Karoline Fløtre Gati som er prosjekt- og kvalitetsansvarlig Supply Chain i Slettvoll.  


IMG_2279.jpg
Karoline Fløtre Gati og Bjørn-Helge Vik


Ser endring i kundens forventninger 

– Våre butikkansatte merker en tydelig endring i at kundene utforsker mer på nett før de kommer til butikken, forteller Fløtre Gati, – de forventer å finne alle spesifikasjoner på møbelet på nettsiden. De fleste har allerede gjort seg opp tanker om farger, tekstiler og tatt mål i eget hjem før de kommer for å se møbelet i butikk.


– Vi opplever også at kundene forventer rask responstid når det gjelder forespørsler på interiørhjelp i hjemmet. Dersom en potensiell kunde bestemmer seg for å bestille denne tjenesten eller vil ha mer informasjon er det avgjørende at vi i Slettvoll raskt kan opprette dialog og være lett tilgjengelige. Teknologien har gjort folk flest utålmodige, og vi må hele tiden etterleve kundens ønsker.

Artboard 1.svg

Produkt + tjeneste = omsetning

Det er ikke ene og alene produktene til Slettvoll som står for omsetningen. – I lang tid har vi flyttet produkt til tjeneste. Vi tilbyr interiørhjelp ved at en stylist kommer hjem til deg, gir deg råd og hjelper deg med møblering og styling. Dermed kan vi si at vi i tillegg til å selge møbler, selger vi tjenester basert på vår kunnskap, sier Vik. – I Slettvoll vil vi være best på å skape den unike opplevelsen for kunden, dette gjør vi gjennom produktene, handelen og tjenestene vi tilbyr. Dette vil også i fremtiden være en viktig differensieringsfaktor

slettvoll_stuttvegen_2017_18.png