Polyform AS leverer luftfylte flytebøyer og fendere til krevende markeder over hele kloden. Blant deres mange trofaste kunder er krabbefiskerne i TV-serien «The Deadliest Catch». Da forstår du at Polyform er vant med klare tilbakemeldinger og tydelige krav. CEO Vidar Aasestrand ser for seg en fremtid der datafangst supplerer erfaringsbasert dialog.


­- Når vi sender luftfylte plastprodukter jorda rundt, forteller det at produktene våre tar vare på store verdier, og at brukerne virkelig stoler på produktene og på oss som leverandør, sier Vidar Aasestrand. ­ Det er også sånn, at de av segmentene våre der de største verdiene står på spill, også er de segmentene der vi har best bruker-/kundekontakt. Direkte eller via lokale forhandlere.


Aasestrand forteller at kundetilpasset skreddersøm lenge har vært brukt. Dette har også gitt en rekke nye standardprodukter som er utviklet med tanke på praktisk erfaring. Det som kan komme til å utgjøre den store forandringen nå, er kombinasjonen av Internet of Things og individualisering innenfor serieproduksjon.

GPS-tracking forenkler fiskernes hverdag og øker sikkerheten

­- Det var dette vi først begynte å tenke på, sier Aasestrand. ­ Fiskerne logger posisjonen der bruket settes, men vær og bølger kan flytte relativt store bruk. Alle som har sett våre venner krabbefiskerne på TV, forstår at det å måtte lete etter bøyer og redskap under sånne forhold fort kan bli kritisk. Når GPS-enhetene er blitt så små og rimelige som de er, og når batteriteknologien forbedres tilsvarende, tenker vi at dette er noe vi bør ta i bruk. Betalingsviljen er tilstede, det vet vi.

Potensialet ligger i logging av produktenes tøffe liv i kalde og varme hav

Med dagens sensorteknologi åpner det seg helt nye muligheter for både skreddersøm og generell produktutvikling. Vanntemperatur, strømforhold og andre belastninger er de viktigste parameterne å logge i tilfellet Polyform.

­- Når vi sammenholder driftsdata med de forutsetningene som kundene våre kjøper produktene med, ser vi for oss tre viktige områder for input: 


1) Vi kan individualisere produkter til den enkelte kunde. Da snakker vi om relativt små justeringer i serieproduksjonen, men som gir stor effekt for brukerne. 


2) Vi får masse informasjon som effektiviserer produktutviklingen vår rent generelt. Her kommer også muligheten til kanskje å utvikle produkter for segmenter som vi ikke er inne i på i dag. 


3) Vi kan fortelle kundene våre at de bruker produktene feil. Her er et eksempel: Bøyene våre bør ideelt ha en belastning på 50%. Er belastningen mye lavere, får bøyene mye mer juling av elementene. Resultatet er svekkelse av yteevne og levetid.  Som igjen kan gå ut over de verdiene som bøyene skal ivareta.

Tror ikke at kundene vil ha motforestillinger

Mens det i B2C er spørsmål om hvor mye info om sin adferd og sine vaner kundene vil la leverandørene bruke, har Aasestrand få bekymringer i så måte. ­ Jeg ser at noen kan stille spørsmål om konfidensialitet på spesielt følsomme områder, men et slikt krav er det enkelt å imøtekomme.

Kunnskapen må hentes der kunnskapen er å finne

Aasestrand har ingen problemer med å akseptere at Polyform ikke er en møbelprodusent. Men norsk ferdigvareprodusent er selskapet på Blindheim så det holder. Da Norwegian Rooms inviterte til forumet Go Digital, leverte han påmeldingen sporenstreks.


- Her i huset har vi lenge følt oss litt utenfor i klyngesammenheng, men så er det noen som har tenkt litt utenfor boksen og snakker om de utfordringen vi møter som ferdigvareprodusenter. I den settingen har jeg og teamet mitt mange å snakke med, og sikkert noe å bidra med. Sier Vidar Aasestrand. 


Best i verden på luftfylte bøyer og fendere. Se opp for hans intelligente luftfylte bøyer og fendere.  «Coming soon to a place near you.»