– Vi har alltid kunden i fokus og er i konstant utvikling av nye produkter, sier Asbjørn Klokk som er utviklingssjef i Sperre.


Ny teknologi og sensorer i kompressorene

Sperre sine kompressorer er oppdatert med ny teknologi og sensorer, som muliggjør nye funksjoner og bedre overvåking av produktene. Våre produkter må passe inn i tiden vi lever i, sier utviklingssjef Klokk, og forteller at Sperre er klar for neste generasjon med autonome skip som er ubemannet. – Det vil bli et krav at vi kan overvåke kontainere og kompressorer digitalt uten at noen gjør dette fysisk ombord i skipet. Slik kan vi også stille diagnoser og planlegge hvilken havn vi skal yte servicen i. Våre kunder setter stor pris på at de kan få denne typen sanntidsinformasjon digitalt og uttrykker trygghetsfølelse for at Sperre tar ansvar for produktene også etter at de er installert på skipene.


X-range_dobbeltanlegg.jpgSamarbeid med NTNU

Sperre samarbeider med masterstudenter ved NTNU om autonome skip og skaper digitale tvillinger til produktene. – Slik kan vi ha full kontroll på produktene våre og følge med digitalt, forteller utviklingssjefen. Sperre er en del av den maritime klyngen på Sunnmøre og er til enhver tid oppdatert på alle fronter.


Det er et stort fokus på digitalisering, både for de ferdig produktene og i fabrikken på Ellingsøy utenfor Ålesund. Den strømlinjeformede fabrikken er modernisert og bygget om for å tilpasse innovasjon og den digitale industrirevolusjon. Med robotisering og automatisering effektiviseres produksjonen og fabrikken blir  konkurransedyktig mot lavkostland. 
Eksisterende produkter i nytt marked 

Sperre satser nå stort på Powerplant, som er landbaserte kraftanlegg. Over hele verden oppgraderes nå kraftverk til mer miljøvennlige alternativer. – Her er det hovedsakelig fokus på sol- og vindenergi, forteller områdesalgsjef Jan Klokk, – men fordi energibehovet er der hele døgnet, trengs det et støtteanlegg med diesel- og gassmotorer for å holde strømproduksjonen gående når det er vindstille eller overskyet. På denne måten har Sperre tilpasset eksisterende produkter for et nytt marked.


Til noen av disse kraftverkene leverer Sperre også produktene i kontainerløsninger som spesialtilpasses etter kundens ønsker og behov. Sperre har en sentral rolle som rådgiver når det gjelder å anbefale løsninger til hvordan disse kontainerløsningene skal settes opp kapasitetsmessig.


Det finnes flere områder hvor kontainere settes inn for å produsere strøm. De tre viktigste er gruveutvikling, under store arrangementer og som midlertidig kraftproduksjon når etablerte anlegg oppgraderes.