VR-briller, 3D-printer og utvikling av digitale spill i samarbeid med dataingeniørstudenter fra NTNU. Aalesund International School er godt i
gang med implementering av ny teknologi i undervisningen. Elevene tar i mot mulighetene med åpne armer! 


Solsystemet gjennom VR-briller

Både elever og lærere er godt i gang med bruk av VR i undervisningen. – Her finnes det uante muligheter, sier daglig leder Stian Nerland, – vi har tilgang på tusenvis av programmer som er tilpasset alle nivåer. På fjerde trinn utforsker elevene solsystemet og planetene ved hjelp av VR-briller. Kontaktlærer for fjerde trinn Trinity Ahie forteller at elevene får en helt ny måte å utforske på og en mye mer realistisk oppfatning av størrelser og perspektiver på jorden, solen og de andre planetene når de kan snu seg rundt med VR-brillene. – De er veldig engasjerte, men for noen kan det faktisk bli litt skremmende fordi det de ser er så ekte!

 

3D-printer i undervisningen

Skolen har også egen 3D-printer som brukes i undervisningen. For tiden jobber elevene på niende trinn med et prosjekt hvor de bygger en maskin med propeller. Alle delene blir 3D-printet og skal settes sammen. – 3D-printeren er mye i bruk når elevene lærer om bygninger og arkitektur, forteller Nerland, – slik får de ved hjelp av teknologien laget håndfaste modeller som er med på å styrke forståelsen og læringsprosessen.

 

– Å integrere ny teknologien i undervisningen forbereder elevene på fremtiden og de jobbmulighetene som møter dem når de skal ut i arbeidslivet, sier Nerland. 


NorwegianRooms_OE8A3985_fotoKristinStøylen.jpg

NorwegianRooms_OE8A4124_fotoKristinStøylen.jpg


8-åringer i samarbeid med dataingeniørstudenter

Elevene på tredje og fjerde trinn samarbeider med dataingeniørstudenter ved NTNU om et prosjekt hvor de utvikler digitale spill. Elevene har gruppevis planlagt hvordan spillet skal bli, hva de ønsker som skal skje, hvilke elementer som skal være med og hvordan karakterene skal se ut. Universitetsstudentene utførte programmeringen etter spesifikasjonene fra de unge oppdragsgiverne. – Dette har vært et lærerikt prosjekt for alle parter, sier Nerland.

Instituttleder for IKT og realfag ved NTNU Anniken Karlsen forteller at det har vært stor glede rundt prosjektet og samarbeidet med AaIS. – Barna er fremtiden, vårt institutt og fakultet representerer nettopp fremtiden.


– Vi er avhengige av dyktige og engasjerte ansatte som er villig til å strekke seg ekstra for å gjennomføre slike prosjekter. Førsteamanuensis Girts Strazdins har vært ansvarlig for dette samarbeidet og gjennomført det med sine dataingeniørstudenter, forteller Karlsen.

 

For studentene har det vært interessant å samarbeide så tett med elevene, som også er målgruppen av denne typen digitale spill. – Det er spennende å se hvordan barna reagerer på resultatet av spillene, sier dataingeniørstudent Jørgen Wærås.


Robot i klasserommet

– Om kort tid får vi en robot inn i et av våre klasserom slik at en langtidssyk elev kan følge undervisningen hjemmefra via kamera, fortelle Nerland. – Eleven vil kunne stille spørsmål til lærer og medelever. Denne teknologien vil gjøre en stor forskjell for utdanningsløpet for elever i slike tilfeller og redusere tiden borte fra undervisningen. Slik får eleven likevel følge klassens pensum.

  – Å integrere ny teknologien i undervisningen forbereder elevene på fremtiden og de jobbmulighetene som møter dem når de skal ut i arbeidslivet, sier Nerland.


AV1_front_white_edges.jpg