Karl Henning Kalvø er produktsjef i Driw AS i Ålesund. Driw ble etablert i 1982 for å utvikle databaserte logistikksystemer i en verden med papir og listebaserte løsninger. Nå står selskapet midt oppi det digitale skiftet. Dagens endringer er langt mer gjennomgripende, og skjer raskere, enn revolusjonen på 80-tallet.   


- Varehandelslogistikk handlet lenge om å få varer inn til et sentrallager, for så å distribuere dem til forhandlerne på kundelisten, forteller Kalvø. ­ Plukkingen foregikk gjerne manuelt, og utkjøringen foregikk på faste dager. Gikk butikken tom for en vare, slapp kjøpmannen unna med å fortelle kunden at «grossisten kommer ikke før på torsdag». Grossisten kan ikke lenger begrense kundebegrepet til sin kunde – forhandleren. Han må tenke på sluttbrukeren – kundens kunde.Erfaring fra netthandel gjorde kunden til sjef

Kundene – både private og i bedriftene - lærte seg fort at noen nettbutikker alltid kunne levere de de ønsket seg. Og at det kunne skje svært fort. Amazon har vært ledende her. Disse kravene til tilgjengelighet og hurtighet har nå forplantet seg til alle former for handel. I tillegg er det mange selskaper og kjeder som driver butikksalg og netthandel parallelt. Det du netthandler, kan du få tilsendt eller hente selv på et pick-up-punkt.

- Dette betyr at situasjonen er blitt mye mer kompleks, sier Kalvø. Logistikken skal dekke flere behov. Det handler om å ha full kontroll på varene fra leverandør til kunde, enn si: sluttbruker. Har du flere lagre, eksempelvis hovedlager, netthandelslager og et antall butikklagre, må alle være del av den totale ressursbanken.  I tillegg må du vite hva du har på gang og hva du kan disponere hos produsentene.  Nettbutikken Zalando vet at 40% av skoene de selger kommer i retur. Dette er sko som de «disponerer» som lagervare.

Artboard 1 copy 2.svg


Stordata, kunstig intelligens, IoT, mennesker og roboter

Dagens logistikkløsninger genererer utrolige mengder data. Kalvø forteller at noe av det viktigste de gjør i et kundeforhold, er å bidra til at kunden ser hva man trenger og kan nyttiggjøre seg. Målet er to-delt: Optimalisere sluttbrukers kundeopplevelse, og effektivisere egen drift. 


- Denne femtrinnsmodellen er et eksempel på hvordan vi bygger løsninger sammen med kundene:

  1. Bestilling/ordre fra ulike bestillingspunkter.
  2. AI beregner den mest effektive veien fra bestilling, via lager og transport, til levering.
  3. Robotisering – koordinert lagerlogistikk med mennesker, roboter eller begge deler.
  4. IOT – effektiv transport med full sporing. Varen følges i sanntid fram til leveringspunktet.
  5. Transport og levering basert på optimalisert fyllingsgrad og ruteplanlegging.


- Ved å systematisere eksisterende data, kan varebestillingene automatiseres. Endrer forutsetningene seg, fanges det opp av systemet og korrigeres. Kunstig intelligens beregner den mest effektive veier fra bestilling, via lager og transport til levering. La skalerbare fleksible løsninger være en forutsetning

- Innkjøp og implementering av softwaren og de fysiske installasjonene, krever mye av både penger og mennesker, sier Kalvø. ­ Det er avgjørende at man velger løsninger som har en stor grad av fleksibilitet, og som kan skaleres opp i takt med den veksten man får. Det er en like stor fordel for bedriften, som det er for medarbeiderne og kundene. 


Lære av hverandre – på tvers av bransjegrenser

I DRIW AS legger de stor vekt på å delta i ulike fora. Samarbeidsprosjektet Next Digital på Sunnmøre er et slikt. For som Kalvø sier:


- Så raskt som ting skjer i dag, er det helt nødvendig å møte mennesker og bransjer med andre utfordringer enn dine egne.