Jan Christian Vestre og selskapet hans har miljø og bærekraft som en hovedsøyle for virksomheten. Dette verdisynet gjennomsyrer alt de gjør og måten de gjør det på. Om det er dyrt? Spør du Vestre, forteller han deg at det ikke er noen vei utenom. Og forresten, så tjener de penger. Han er overbevist om at bedrifter som ikke driver bærekraftig verken vil ha kunder eller ansatte om noen år. Holdninger, verdier og digitalisering er løsningen. 


- Hvordan det begynte? Vi har alltid laget utemøbler med høy kvalitet og lang levetid, sier Vestre. – Du vet, vi holdt til i Haugesund og hadde Nordsjøen rett på. Så kom jeg inn som en ung mann med en velutviklet sosial samvittighet og tro på en bedre verden. Bedriften ble medlem av Initiativ for Etisk Handet (IET) i 2008, og integrerte 9 av FNs 17 bærekraftmål i 2016.


I dag lages alle våre utemøbler av kortreiste materialer som betong, stål, tre og aluminium. De har lang levetid, reservedeler ligger på lager, og endelig kan møblene demonteres og materialgjenvinnes. 


8348441585_8bfa3816f7_k.jpg

Veien videre for Vestre AS

Vestre er helt overbevist om at teknologi, digitalisering og Industri 4.0 er veien til å drive enda mer bærekraftig.

- Det er blitt mulig å drive mer effektivt og med mindre fotavtrykk. Vi kan bli bedre i hele verdikjeden. Resultatet er økt konkurransekraft og mer bærekraft i ett og samme. Og så sysler vi jo selvfølgelig med smarte produkter.


- Du høres nesten ustoppelig ut.

- Jeg ser at det fungerer og vet at det tar oss videre mot visjonen om en bedre verden. Og ja, jeg har dårlig tid. Bedrifter som ikke satser seriøst på bærekraft, kommer til å tape konkurransen om kundene. Den bølgen som reiser seg nå, ønsker virkelig å forandre verden. Dette blir gjennomgripende og får konsekvenser som de færreste tenker på.


Om noen år er millennium-generasjonen toneangivende på arbeidsmarkedet. De vil helt enkelt ikke jobbe i selskaper som ikke deler deres verdier. Bærekraft og etikk kommer til å bli et rekrutteringsspørsmål også.


13976860221_bbd3388fb8_o.jpg


Bærekraft og Industri 4.0 kan revitalisere norsk industri

Norske selskaper og produkter har en høy rating ute. Vi kjennes som ærlige og troverdige, og vi produserer kvalitet med rene råvarer og ren energi. Gjør vi oss riktig bruk av de nye teknologiene, kan vi produsere bedre produkter med mindre energi.


- Med smartere produksjon eliminerer vi de negative sidene ved å være et høykostland, forklarer Vestre. Vi produserer faktisk med høyere effektivitet enn de fleste andre land i dag, men har mye å gå på. Nå kommer de smarte robotene. De kan hjelpe oss å produsere raskere, mer rasjonelt, med mindre materialsvinn og lavere energibruk. Det er mye bærekraft her.


Vi har høy teknologiforståelse og kapital til å investere. Vi må bare få opp farten. Jeg mener også at dette kan få flere utflaggede norske bedrifter til å komme hjem. Når kostnadsforskjellene forsvinner, kan det bli dyrt å stå utenfor de industrielle miljøene der man samarbeider og stimulerer hverandre.


Robotene tar og robotene gir, men mulighetene er trolig større enn truslene

Når man snakker med en person som er så opptatt av bærekraft og etikk som Vestre er, kommer vi ikke utenom å spørre ham hva han tenker om de arbeidsplassene som Industri 4.0 vil gjøre overflødige.


- Den teknologiske utviklingen er over oss enten vi liker det eller ei, sier Vestre. ­ I første omgang blir det dermed et spørsmål om vi vil ha industriarbeidsplasser i det hele tatt. Jeg mener at dette er vår framtid. Derfor må vi satse for fullt. I neste omgang – og den kan komme fort – vil vi se dagens bedrifter vokse og nye ferdigvareprodusenter vokse fram.


I mitt hode er mulighetene større enn truslene.Se mer om Vestres historie her: