­- Skip har lang prosjekteringstid, byggeprosessen er komplisert, realiseringen koster store beløp og erfaringstiden er lang, sier Ove Inge Dimmen, sjef for Ulstein Design og Solutions. ­ Når vi snakker om skreddersøm av skip, er det praktisk erfaring som råder. Det betyr ikke at innsamlede brukerdata er uten betydning. Bare at de kommer inn på et annet tidspunkt.


­- Om de nye tilpassede joggeskoene dine blir en flause, kan du kaste dem. Om madrassen som er tilpasset din kropp og ditt søvnmønster ikke er så god å ligge på som du trodde, kan du selge den. Har du et nytt fartøy som ikke holder mål, har mange et stort problem.

­ Og det betyr?

­- Våre kunder, rederne, er innovative og trygghetssøkende på samme tid, sier Dimmen. ­ For oss som designere er alt i utgangspunktet mulig, men så må det være mulig for verftet å bygge skipet, og det må velges utstyr man stoler på og kan få reservedeler til. Sist men ikke minst: Skipet må tilfredsstille alle myndighetskrav og klassekrav.

­ Kan du forklare hva kundetilpasningen da består i?

­- Å utvikle et skip består i stor grad av integrering. All hardware, fra skrog og motor til drifts- og produksjonsutstyr, skal fungere sammen i en optimalisert helhet. Dette arbeidet bygger på erfaringer fra liknende skip. Rederen som bygger, legger sine erfaringer og nye ønsker og krav på bordet, og så har vi naturligvis erfaringer fra andre rederier og fartøyer. Kundetilpasningen består i stor grad i å etterkomme rederens ønsker ved å sette sammen kjente komponenter på en ny måte. Alle de komponentene vi har nevnt er naturligvis i en kontinuerlig utvikling, men vi snakker om evolusjon, ikke revolusjon. 

Store muligheter i sensorer og systemovervåking

Endelig skal intervjueren belønnes for sine innledende ord om innsamlede brukerdata og veien til kundens hjerte.

Dimmen forklarer:

­- Når et skip er levert er det rederens eiendom, men det vil alltid være vår baby. Jeg ser et potensiale i å logge driftsdata fra de systemene vi har levert, for så å kunne hjelpe rederi og mannskap til mer effektiv drift av skipet. Vi har en del erfaring på området, og vet at det de gjør om bord når skipet er i driftsmodus, ikke nødvendigvis er det de sier at de gjør.

­ Og det betyr?

­- Det betyr at vi kan bidra til at de sparer store penger ved å drive skipet mer kostnadseffektivt. Det har med både drivstofforbruk og slitasje å gjøre. Vi har gjort dette noen ganger med suksess. På litt sikt blir det helt vanlig. Noen synes det er litt «creepy» å bli kikket i kortene. Men hvis herr og fru Nordmann aksepterer en sensor i madrassen for å sove bedre, er det klart at verdens kapteiner godtar å bli hjulpet til å bli nummer én på effektiv drift av skip som fort koster bortimot en milliard.  

Vår gevinst, utover det å selge disse tjenestene og få enda mer fornøyde kunder, vil være enda bedre produktutvikling.

Vi er alle i samme båt

Ove Inge Dimmen innledet med å markere at det er en forskjell på skip og joggesko og madrasser. Men han er levende opptatt av å forstå hvordan de andre tenker og nyttiggjør seg den kunnskapen de har om kundene sine.

­Samme hva du driver med i dag, så er konkurransen nådeløs. Og game-changere kommer som oftest fra utsiden.