Øystein Vikingsen Fauske, konserndirektør for HR og digitalisering, forteller om 3D i produktutvikling, den digitale kundereisen og samspillet mellom roboter og mennesker i produksjonen. 

Øystein Vikingsen Fauske_korrigert_02_crop.png3D-printing i produktutvikling

– Når vi utvikler nye produkter i Ekornes er det helt naturlig for oss å bruke 3D-printing i prototypingen, sier Vikingsen Fauske. 

– Vi 3D-printer plastdeler som benyttes i prototypene. Delene kan limes, sparkles, pusses og lakkeres for å gi veldig gode visuelle prototyper før en bruker mye tid og penger på å lage deler i stål og aluminium.   


– Det er mange justeringer som gjøres i en produktutviklingsprosess, med en 3D-printer kan vi raskt printe en ny komponent. Pr. i dag printer vi de harde delene, men i fremtiden ser vi behovet for også å kunne printe de myke delene, forteller Vikingsen Fauske. – Slik reduserer vi både tidsbruk og kostnader.


 

Skaper innovasjon med digitale 3D-modeller

Med digitale 3D-modeller kan Ekornes tidlig i produktutviklingsprosessen skape en digital plattform som resten av selskapet kan jobbe videre med. – Vi bruker blant annet 3D-modellering til å generere fotorealistiske bilder til bruk i markedsføring og salg. Dermed trenger vi ikke å frakte ekte stoler til et fotostudio for å ta produktbilder, forteller Vikingsen Fauske. – Vi har en produktportefølje med millioner av konfigurasjonsmuligheter i form av ulike fargekombinasjoner og forskjellige funksjons- og designvalg. Å digitalisere fotoshooten sparer oss dermed både mye tid og penger.   


Den digitale plattformen i form av en 3D modell kan også enkelt justeres og dermed øke innovasjonstakten. – Selv tilsynelatende mindre endringer kan skape innovasjon, sier Vikingsen Fauske. Samtidig gjør dette at vi kontinuerlig forbedrer produktene våre.117570_Ekornes_Scene03-C_Industrielt_Cam02_Global.jpg 

Samspillet mellom roboter og mennesker

Ekornes har vært i spissen på robotisering i 30 år, og har god erfaring med samspillet mellom mennesker og maskiner. Robotene ble satt inn i produksjonen som følge av vekst. Når volumet gikk opp ble det behov for å produsere mer effektivt. 


­– Ca. 10% av alle norske industriroboter står i en av våre fabrikker, forteller Vikingsen Fauske. – Jeg tror det motiverer våre ansatte å mestre ny teknologi for å stadig forbedre prosesser og produkter. Sammen har vi forstått viktigheten av robotisering og automatisering og vi ser hvordan dette gir Ekornes konkurransekraft med norsk produksjon.


– For å lykkes med samspillet mellom roboter og mennesker er det viktig å få de ansatte med på reisen, motivere dem og skape lærelyst. Det er klart at det kompetansemessig er en overgang å gå fra manuelle oppgaver til å operere avanserte roboter. Mye læring skjer ved praktisk prøving og ved å jobbe sammen. Vi har også egne kurs og opplæringsprogram innen automasjon og et viktig samarbeid med Sykkylven Vidaregående Skule, sier Vikingsen Fauske begeistret. – Vi jobber mye med langsiktig kompetanseutvikling og forsøker å være i forkant.


 

Kundene på en digital markedsplass

– På salgssiden ser vi at kundene befinner seg mer og mer på en digital markedsplass, og at de fleste kjøpsprosesser starter på nett, forteller Vikingsen Fauske. – Derfor arbeider vi hele tiden med å optimalisere kundereisen. I hvert digitale og fysiske kontaktpunkt Ekornes har med kunden vil vi være relevante og skape verdi. Vi vil hjelpe kunden å ta riktige valg og presentere produkter vi mener kan være relevante basert på kundens preferanser, design og trender. 


– Både i sosiale medier og på hjemmesiden kan vi samle verdifull data til analyse. Denne kundeinnsikten er svært nyttig for utviklingen av nye produkter, og for at vi skal kunne møte kundens ønsker og behov, sier Vikingsen Fauske.


Summer internship gruppebilde.jpg
Studenter i Summer internship programmet i 2017 Studenter skal designe fremtidens Stressless kundeopplevelse

I sommer vil Ekornes kjøre et Summer Internship Program for studenter der oppgaven nettopp er å designe fremtidens Stressless kundeopplevelse. – Vi samler 7 studenter på tvers av mange ulike fagdisipliner og lar studentene jobbe i 5 uker sammen med våre egne ansatte, forteller Vikingsen Fauske. – Vi gjør dette både fordi vi ønsker å bli utfordret og fordi vi tror at leveransen vil gi oss verdifull input. Det er selvsagt også en fin arena for å vise frem Ekornes som en attraktiv arbeidsplass med mange ulike karrieremuligheter på tvers av fagområder.