Pepper er en humanoid robot med menneskelig fasong som kan snakke ulike språk. Den er utviklet for å gjøre mennesker glade og kan for eksempel holde en samtale, fortelle vitser, lese opp nyheter og gjenkjenne følelser. Pepper skal skape forhold, ikke hjelpe deg med husarbeid. – Roboten kjøpes på samme måte som en kjøper en tom iPad, forteller førsteamanuensis Girts Strazdins ved NTNU. – Vi programmerer Pepper på NTNU, og innholdet hans tilpasses jobben han skal gjøre.

alex-knight-199368.jpg


Kan en robot passe inn på et omsorgsenter?

 Som en del av bachelorstudiet fikk studenter på tvers av helse- og ingeniørfag samarbeide om å programmere Pepper og utplassere han på Eidet omsorgsenter i Haram kommune.

 

En del av prosjektet var å finne ut hvordan mennesker reagerer på kontakt med en robot i hverdagen. Pepper aktiviserte beboerne ved eldresenteret med enkle treningsøkter med tøy og bøy, fortalte vitser, leste opp nyheter og værmeldingen.

 

– De fleste likte innslaget, som var en halvtime daglig, forteller Strazdins. – Noen av de eldre var skeptiske i begynnelsen, men begynte å like Pepper etter hvert som de ble bedre kjent med han.Klikk på lenken og se NRK Møre og Romsdals reportasje om Pepper sitt besøk på Eidet omsorgssenterTar ikke over alle jobbene

– Roboter som Pepper vil ikke ta over alle jobbene i fremtiden, sier Strazdins, – De kan ikke erstatte den mellommenneskelige relasjonen, men de kan hjelpe med rutiner og være et positivt innslag i hverdagen for de eldre.

 

– Flere omsorgssenter ser verdien i roboter som eksempelvis kan løfte mennesker opp fra sengen, noe som er tungt arbeid, forteller Strazdins. – Roboter kan også hjelpe nattevakter med å sjekke at alt er i orden om natten, noe som gir en ekstra trygghet.

 

AI (kunstig intelligens) er begrenset på den måte at det er utfordrende å lage åpne dialoger eller dialoger om lokale hendelser. Pepper kan kobles opp mot online chatbot, og vil da fungere på samme måte som Siri på iPhone. Du vil kunne få mange svar, men spør du om noe lokalt vet ikke chatboten dette.