Leif Johan Holand er CEO i droneselskapet Griff Aviation AS i Sykkylven. Griff møter enorm interesse fra hele verden for sine «industrielle droner» med løftekapasitet fra 25 til 250 kilo. Nå er de klare for produksjon av det som tilfredsstiller samme sikkerhetskrav som et helikopter, og som koster fra en million kroner og oppover. 


Leif Johan Holand har i mange år drevet med filming fra helikopter. Da kameraførende droner kom så han for seg rimeligere produksjoner, men skjønte fort at dette var droner som ikke kunne løfte et proffkamera. Skulle han få noe slikt, måtte han produsere dem selv.

Redusere behovet for helikoptertjenester

- Griff jobber utelukkende med droner som i større eller mindre grad kan erstatte helikopter, sier Holand. - I dag retter vi oss mot de markedene vi kaller Energy, Governmental, Agriculture og Maritime. Det betyr at de f. eks. skal brukes til å fly deler til bygging og vedlikehold, fly medisiner i veiløse områder og å sprøyte landbruksarealer.


- Dronene er små og presise, sier Holand. - Dessuten er de rimelige i drift sammenliknet med helikoptre. En drone bruker 10 liter drivstoff i timen når den lader uten tilgang til strømnettet, mot helikopterets 200 liter, og har 1/6 av vedlikeholdskostnadene.

DSC03035.jpgLogistikkmaskiner med enkel og fleksibel software

Softwaren er en bærende del av det hele. Vi tenker oss at dronen skal fly deler fra et skip og til vindmølleinstallasjoner til havs i vedlikeholdsoppdrag. Dronen blir fortalt hvilke vindmøller de skal fly til og lande på, hvor disse er, hvilken rekkefølge de skal besøkes i og hva som skal leveres på hver tur. Må det endringer til, gjøres dette enkelt av operatøren der og da. Holand er overbevist om at nye bruksområder for droner kommer til å dukke opp hele veien.


- Droner flyr lavt og jobber lokalt. Ut over dette er det bare vekt og fantasi som begrenser, sier Holand.Når begynner fraktdronene og svirre over hodene på folk flest?

- Ha en ting helt klart, sier Holand: - Alt som sendes opp kan falle ned. Før fraktdronene kan bli vanlige, må det komme skikkelige reguleringer. Dronene må deles inn i ulike klasser, og operatørene må sertifiseres til å fly innenfor det regelverket som gjelder for sin type drone. Dernest kommer sikkerheten. Griffs droner er underlagt samme regelverk som helikoptre. Vi bruker utelukkende deler og komponenter som er sertifisert for bruk i helikoptre. Endelig må det opprettes faste korridorer som dronene skal følge.


- Det er beregnet at det blir behov for 100.000 sertifiserte industrielle i løpet av en to-årsperiode. I tillegg kommer alle andre droner. Tenk deg hvor mange av disse som kommer til å jobbe i tett befolkede områder. Uten reguleringer, strenge sikkerhetskrav og faste korridorer, blir det farlig. At himmelen over store byer blir svart av droner som flyr på kryss og tvers med pizzaer og nye sko, kommer ikke til å skje. 


- En grunn til at vi så langt har rettet oss mot de markedene som er nevnt i innledningen, er at det er små sjanser for å utsette mennesker for fare. Vi kan skaffe oss erfaringer på tryggere grunn, så å si.


DSC02461.jpg

DJI_0121.jpgOperatørfirmaer kommer til å eie dem

Kombinasjonen av pris og krav gjør at Holand tror profesjonelle droneselskaper – kanskje også helikopterselskaper – kommer til å eie og drifte dronene som blir satt inn i varedistribusjon. 


- Vareeiere setter bort transporten på bakken. Jeg kan ikke tenke meg at de vil eie flåter av luftfartøyer, avslutter Holand. 

Bildetekst: Videoen viser en beta versjon av en av de første GRIFF modellene.