Oversikt over alle caser

Future Talks skal bidra til å øke kunnskapen rundt blant annet digitalisering og internasjonalisering. Vi skal levere en solid verktøykasse som gjør norske merkevarer bedre rustet for fremtiden. En gode måte å lære på, er å lese om andre bedrifter og hvordan de tenker om fremtiden. Les mer

I løpet av 2016 ble fire konferanser og workshoper gjennomført for å belyse interne og eksterne utfordringer i lys av globale megatrender.

Konferansene NextTech (2017) og Move Your Brand (2018) ga oss alle nyttige innspill til strategi- og taktisk arbeid.

Under kan du lese mer om relevante eksempler fra næringslivet og samfunnet rundt oss, og hvordan utviklingstrekkene påvirker dem, på godt og vondt.