Les mer
Bærekraftige forretninger

Bærekraftige forretninger

1

Interessen for bærekraftige produkter og bærekraftig forretningsdrift har vokst raskt. Forbrukeren ønsker nå i større grad å påvirke gjennom sitt forbruk og foretrekker oftere bærekraftige merkevarer.

Forbrukere og profesjonelle innkjøpere stiller krav til det de kjøper. Fordi det nå er mulig, er vi i større grad opptatt av produktets opprinnelse. Produktets historie og identitet er noe vi ønsker å kunne identifisere oss med. Miljø eller samfunnsansvar skal helst være en del av bedriftens kjernevirksomhet. Det går fra å være en klistrelapp man pryder virksomheten med til å være måten man driver forretning på.

Bedrifter som handler i strid med disse interessene kan fort sette seg selv i vanry. Virkningene av rovdrift på naturressursene, utnyttelse av mennesker i fattige land, overforbruk, og bruk og kast lar seg ikke skjule. Begrepene bærekraft og etikk ses som forutsetninger for å redde verden og menneskeheten. FNs bærekraftsmål har fått mening for «folk flest».

Alle-SDG-fargerRGB-kopi-1170x816_crop.jpg

Dette innebærer at vi må omstille oss til bærekraftig tenking og handling. Men kanskje blir det ikke like vanskelig som man tror. Utviklingen er ønsket og digitaliseringen får fart på den. Teknologiske fremskritt gjør at vi bruker mindre energi, mer miljøvennlig energi og utnytter mindre naturressurser ved at vi gjenbruker materialer i bruk av produksjon av nye. Internet of Things

Internet of things (IOT) er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikkprogramvaresensoreraktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.

Kunstig intelligens - ekte læring

Kunstig intelligens - ekte læring

2

Mange bedrifter ser manglende kompetanse og evne til å henge med i den hurtige teknologiske utviklingen som en av de største utfordringene for virksomheten de kommende årene. Samtidig ses ny teknologi også som en del av løsningen på kompetanseutfordringen.

I undervisning, utdanning og opplæring på alle alders- og kompetansenivå kan ny teknologi og digitalisering styrke og effektivisere læringsprosessen. Å implementere ny teknologi i kompetanseutvikling kan gjøres allerede fra barneårene. Slik forbereder vi de neste generasjonene på fremtiden og gir de unge verktøy til å løse komplekse samfunnsutfordringer som vil komme.

VR (virtuell virkelighet, virtual reality) og AR (utvidet virkelighet, augmented reality) kan forsterke måten vi lærer på og hvordan vi absorberer informasjon om nye tema. Eksempler på nye muligheter for læring kan være å teste responsevne og øve på håndtering av krisesituasjoner. Ved å bruke VR eller AR kan vi lære å løse utfordrende og komplekse oppgaver i et trygt og komfortabelt miljø.

Med AI (kunstig intelligens, artificial intelligence) kan virksomheter predikere kundens behov, i noen tilfeller allerede før kunden selv er oppmerksom på behovet. Basert på denne kunnskapen kan en gi kunden rådgivning og tjenestetilbud. VR og AR gjør det dessuten mulig for kunden å oppleve effekten og verdien av tjenesten eller produktet, noe som bidrar til at kunden kan ta mer bevisste valg. 

Viritual reality

VR står for virtual reality, det vil si virtuell virkelighet. VR går ut på å erstatte så mange sanseinntrykk som mulig med virtuelle, digitale inntrykk. I dag kan vi erstatte syns- og hørselsinntrykk.

Augmented reality

AR står for augmented reality, ofte kalt utvidet virkelighet på norsk. Her erstatter man ikke alle synsinntrykk, men legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera.

Artificial Intelligence

Med AI (kunstig intelligens, artificial intelligence) kan virksomheter predikere kundens behov, i noen tilfeller allerede før kunden selv er oppmerksom på behovet. Basert på denne kunnskapen kan en gi kunden rådgivning og tjenestetilbud. VR og AR gjør det dessuten mulig for kunden å oppleve effekten og verdien av tjenesten eller produktet, noe som bidrar til at kunden kan ta mer bevisste valg. 

Livsstilsdata - den nye valutaen

Livsstilsdata - den nye valutaen

3

Den eskalerende digitaliseringen og fremveksten av nye datakilder øker datafangsten betydelig. Kombinert med datadrevne analyser kan det bidra til nye forretningsmuligheter for mange virksomheter.

Data kan generere helt nye inntektskilder, nye kunder, nye produkter og nye tjenester. Mulighetene er mange. En kan både selge tjenester tilknyttet det mer tradisjonelle produktet eller bruke data for å bygge en ny tjeneste for en ny aktør. Produsenter får mulighet til å bli kjent med forbrukerne og får innsikt i hvilke behov og ønsker som skal imøtekommes for å sikre utvikling og videre vekst. Både IoT-sensorer i produkter og inbound marketing gir store mengder data som kan brukes for å kunne tilby personifiserte tjenester og produkter.

Virksomheter kan med ny teknologi skreddersy produkter og tjenester på bakgrunn av data fra forbrukerne i målgruppen. Bilprodusenter kan bruke data fra tilkoblede biler til kontinuerlig forbedring av kjøretøyene. Musikkartister kan bruke data fra strømmetjenester til å skreddersy konserter på en måte som treffer lokale preferanser.

Samtidig vil forbrukerne forvente at den personlige informasjonen de legger igjen på nettsteder skal brukes på en måte som gagner dem, gjerne i form av personifiserte tilbud av produkter og tjenester basert på personlige ønsker, behov og interesser. Nå som den nye lovgivningen for personvern GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft vil brukerne i større grad eie sin egen data. Kanskje kan det å selge sin egen forbruksdata kunne bli en ny valuta i fremtiden?

Internet of Things -sensorer

Internet of things (IOT) er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikkprogramvaresensoreraktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

General Data Protection Regulation

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Det omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Inbound marketing

Inbound marketing snur det hele 180 grader: I stedet for å trenge deg inn på kundens område, får du kunden til å komme til deg. I dag er det kjøperne som bestemmer. Vi har tilgang til informasjon og nye verktøy som gjør det mulig for oss å unngå bedrifter som driver med avbrytende markedsføring. Nå søker vi heller informasjon på våre egne premisser. Kort sagt: Ikke forstyrr kjøperne – tiltrekk dem. 

Smart og lønnsom skreddersøm

Smart og lønnsom skreddersøm

4

Både privat- og bedriftskunder forventer varer og tjenester som er tilpasset ens egne ønsker og behov. Med dagens teknologi kan vi nå sette opp systemer som fanger og analyserer data slik at vi kan predikere hvilke behov og preferanser du som bruker har.

Leverandører av varer og tjenester har samlet store mengder informasjon om kundenes livssituasjon og preferanser. Med sensorteknologi kan man også logge deres brukervaner når det gjelder produkter. Enklest har det vært å skreddersy tjenester. Men med individualisert serieproduksjon og nye produksjonsmetoder, som 3D-printing og 3D-strikking, kan også fysiske produkter skreddersys. Med nye måter å bruke data på og nye produksjonsmetoder, forventer kundene at opplysningene man sitter på brukes til noe verdifullt for en selv.

Skreddersøm er en utvikling som alle må forholde seg til, men som også vil arte seg høyst ulikt fra bedrift til bedrift. Det kan være små personlige endringer som betyr en stor forskjell for kunden, slik som småskalaprodusenter som tilbyr 3D-printede produkter. I andre tilfeller kan det være snakk om driftsoptimalisering av eksisterende produkter. Men nøkkelen vil ligge i et nært og tillitsfullt forhold mellom kunde og tilbyder.   

AR kan være et verktøy som hjelper brukeren å utforske de ulike mulighetene og lage personlige modifikasjoner digitalt. Man kan se hvordan stolen ser ut i stuen, hvordan kjolen passer deg eller hvordan de ulike maskindelene passer sammen.  

Internet of Things

Internet of things (IOT) The Internet of things (IoT) is the network of physical devices, vehicles, home appliances and other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity which enables these objects to connect and exchange data.Each thing is uniquely identifiable through its embedded computing system but is able to inter-operate within the existing Internet infrastructure.

Augmented Reality

AR står for augmented reality, ofte kalt utvidet virkelighet på norsk. Her erstatter man ikke alle synsinntrykk, men legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera.

3D-printing

3D-printing er en hurtig prosess som lagvis bygger opp en prototype eller modell. Prosessen tilføyer lag for lag nytt materiale i flytende form eller pulverform og fikserer dette i den ønskede konturen. Prosessen styres av et dataprogram, og foregår i spesielle prototypemaskiner som også kalles 3D-skrivere.

3D-strikking

3D-strikking kan kombinere materialer som tidligere ikke kunne strikkes sammen. Og alle typer fibre kan strikkes, så og si alt, fra bløteste ull til hardeste stål. I utgangspunktet blir en rekke individuelle tråder matet inn i en komplisert maskin som manipulerer små strikkepinner. Hver tråd blir styrt av et maskinhode som kan fremstille omtrent hvilket som helst kjent mønster og/eller form.

Fra produkt til tjeneste

Fra produkt til tjeneste

5

Teknologi gjør det mulig å gjøre helt nye ting som ikke har vært gjort før, og skaper mulighet for å utvide bedriftens kjernevirksomhet. Ved å etablere tjenester knyttet til eksisterende produkter, kan en gå fra å være en produktleverandør til også å bli en tjenesteleverandør. 

Utnyttelse av big data og AI (kunstig intelligens) gir et stort potensiale for tilleggstjenester som kan skape nye eller øke eksisterende kontaktflater med sluttbruker. Slik kan vi også tilegne oss verdifull innsikt i målgruppen og bruke denne til å optimalisere produkter og tjenester etter kundens ønsker og behov.

IoT, med muligheten for å monitorere og styre maskiner remote, har gitt fart i forskyvingen fra produkt- til tjenesteorientert forretninger. De som lykkes best med å gå fra å være en produktleverandør til en tjenesteleverandør er selskapene som evner å orientere tjenesten rundt selve ”jobben” brukeren skal ha løst fremfor hvordan de skal ”connecte” selve produktene.

Med sensorteknologi og IoT kan en stol gå fra å være bare et møbel, til å kunne gi signal om at du trenger å skifte stilling eller å komme deg i bevegelse. Teknologien tilrettelegges til og med for at kjøleskapet kan si fra om at det er tomt for melk, bestille mer melk som kanskje en dag blir levert på døren din med droner.

Vi får stadig flere produkter vi kan snakke til for å få svar. Siri, Alexa, Google Assistant og andre AI-baserte digitale assistenter blir raskt en naturlig del av hverdagen vår. Dess flere produkter som blir tjenester og kommuniserer med kunden, dess viktigere blir det at tjenesten med kunstig intelligens lærer å ta riktige beslutninger basert på kundens preferanser.


Internet of Things

IoT (The Internet of Things) er teknologien som gjør at tingene rundt oss snakker sammen. Tingene er identifisert med brikker og sensorer som gjør at de kan kommunisere seg i mellom eller via Internett og dermed dele informasjon. De kan kommunisere via for eksempel WIFI eller bluetooth. 

Digitale assistenter
Digitale assistenter
  • En digital assistent bruker kunstig intelligens til å lære seg eierens informasjonsbehov og kan utføre digitale oppgaver for eieren.
  • Apples Siri er en slik digital assistent, og fungerer som en intelligent personlig assisent, ble først gitt ut i oktober 2011. Siri har vært en integrert del av iOS siden iOS 5. Har norsk språk.
  • Amazon er verdens største nettbutikk og selger alt fra bøker til dagligvarer. De har utviklet Alexa, en digital assistent som kan løse mange oppgaver, men også skal gjøre det enda enklere å handle fra Amazon.
  • Microsoft Cortana er en digital assistent oppkalt etter en digital assistent i fremtidsspillet «Halo» til Xbox. Cortana er ikke tilgjengelig i Norge ennå, men er blant annet integrert i Windows.
  • Google Assistant er den stemmestyrte assistenten som er tilgjengelig på alle Android-smarttelefoner som kjører Android 6.0 eller høyere.Big data

Big data (eller stordata på norsk) er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy. Ofte brukes begrepet noe feilaktig som et synonym for enhver form for dataanalyse, uavhengig av om IT-folk vil regne datasettene som «store».

Artificial Intelligence

AI står for artificial intelligence, oversatt til kunstig intelligens (KI) på norsk, er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikkmatematikkstatistikkpsykologinevrologi og lingvistikk.

Verdiskaping etter kjøp

Verdiskaping etter kjøp

6

Flere industrier ser nå nye forretningsområder innen support- og ettermarked. Fremover kan ettermarkedstjenester utgjøre en betydelig del av omsetningen for en rekke virksomheter.

Teknologien åpner for muligheter som prediktiv analyse, 3D-printing av reservedeler, proaktiv support gjennom IoT og AI, visualisert support gjennom AR og smarte briller, samt fjerndiagnostisering ved bruk av droner.

Med prediktiv analyse kan en kalkulere levetiden til et produkts ulike komponenter, og dermed tilpasse lagerbeholdning av reservedeler basert på analysen. Den hurtige utviklingen innen 3D-printing gjør at flere bedrifter ser på mulighetene for å 3D-printe reservedeler av både metall, tre og betong. Slik kan reservedelene produseres nærmere kundene og begrense både lager- og transportkostnader betydelig.

IoT gjør det mulig å hente ut sanntidsinformasjon på produktets status. Allerede før kunden oppdager slitasje eller feil på produktet kan en som leverandør ta kontakt for planlegging av vedlikehold. Med denne teknologien kan bedrifter unngå unødvendig stopp i produksjonen.    

Smarte briller og AR gir support imponerende muligheter. Med et sanntidskamera kan en se det samme som den som er on-site, og legge til et lag med digital informasjon som støtter den som skal utføre reparasjon eller vedlikehold. For inspeksjon av store områder eller i områder som er lite tilgjengelige kan bruk av droner med kamera være hensiktsmessig.

Internet of Things

Internet of things (IOT) er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikkprogramvaresensoreraktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

Artificial intelligence

AI står for artificial intelligence, oversatt til kunstig intelligens (KI) på norsk, er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikkmatematikkstatistikkpsykologinevrologi og lingvistikk.

Augmented reality

AR står for augmented reality, ofte kalt utvidet virkelighet på norsk. Her erstatter man ikke alle synsinntrykk, men legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera.

3D-printing

3D-printing er en hurtig prosess som lagvis bygger opp en prototype eller modell. Prosessen tilføyer lag for lag nytt materiale i flytende form eller pulverform og fikserer dette i den ønskede konturen. Prosessen styres av et dataprogram, og foregår i spesielle prototypemaskiner som også kalles 3D-skrivere.

Sømløs logistikk

Sømløs logistikk og service

7

Kundens handleopplevelse er blitt et begrep alle må forholde seg til. Handelsbedrifter i alle kategorier må omstille seg slik at de har total kontroll på varestrømmen, fra produsent til lager og videre ut til utsalgssteder eller direkte til forbrukeren.

Kunden stiller nå de samme kravene både til nettbutikker som til faste utsalgssteder (butikker). Vedkommende vet at om ikke du kan levere som ønsket, er det andre som kan det. De forlanger å få den varen de ønsker seg, og de vil ha den raskt.

Dette gjelder også handelsbedrifter som tradisjonelt har hatt forhandlere som en beskyttelse. Nå er de faste utsalgsstedene på forbrukerens parti. Utviklingen har vært drevet fram av netthandelen, ikke minst har Amazon snudd opp-ned på ting. Konkurrentene kan i prinsippet befinne seg hvor som helst på kloden.


Logistikken er blitt en premissgiver for kundens handleopplevelse.
Kravene til tilgjengelig og hastighet krever investeringer i software og
fysiske installasjoner. Store investeringer forsterker kravene til
effektivisering ytterligere.

Automatisering og robotisering er ofte nødvendig. Kombinert med analyser og maskinlæring vil en basert på all aggregert data kunne ha en betydelig effektivisering av logistikken. I moderne logistikk er både Internet of Things, Artificial intelligence, roboter og droner involvert.

Bedrifter automatiserer prosesser på lageret som å hente lagervarer, plukke dagligvarer og pakke produkter. Et eksempel er lagerroboter, som blir mer og mer utbredt.

Internet of things

Internet of things (IOT) er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikkprogramvaresensoreraktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

Amazon

Amazon.com ble grunnlagt som Cadabra.com i 1994 av Jeff Bezos som fikk ideen om å selge bøker online. Selskapet driver elektronisk handel over Internett, og eier Alexa InternetA9.com og Internet Movie Database (IMDb). Amazon er kjent for å ha revolusjonert netthandelen og gjort om netthandel-industrien til et av de mest lønnsomme markedene i verden i dag.